Et kraftig jordskjelv i Härjedalen like etter klokka 15 mandag førte også til rystelser i Trøndelag. Vi har også fått opplysninger om at jordskjelvet blant annet ble merket på Røros. Skjelvet inntraff om lag fire mil sør for Sveg.- Skjelvet var kraftig sett ut fra svenske forhold, og det er svært uvanlig med så kraftige skjelv i Sverige. Skjelv som dette inntreffer om lag hvert tiende år,  sier seismolog Reynir Bødvarsson vid Uppsala Universitet til svenske medier.Skjelvet kan være det største siden 1904 da et skjelv utenfor Kosterøyene målte 5,5 på Richters skala.  Ettermiddagens skjelv målte 4,5-5. Ifølge  svenske seismologer er skjelv så langt inne i landet svært uvanlig. Skjelv uppstår vanligtvis ute ved kysten og måler mellom 0 og 1 på Richters skala.