E-verkssjefen mener det på ingen måte er utelukkende positivt å slå sammen nettselskapene i Midt-Norge, slike TrønderEnergi ønsker.

Les mer: Penger å spare på å slå sammen

Les mer: Raser mot Trønderenergi

Trønderenergi ønsker seg ett stort selskap som skal eie strømnettet i Midt-Norge.  Administrerende direktør i Selbu Energiverk, Per Otnes, sier det er fordeler med å slå sammen, men at TrønderEnergi glemmer de negative konsekvensene. Og forslaget i seg selv er vel ikke akkurat nytt.