Statens vegvesen vil se på feristen ved Harborg, men erkjenner ikke ansvar for lørdagens ulykke der 46 reinsdyr ble påkjørt og drept.

- Dette er en beklagelig hendelse som vi i vegvesenet egentlig ikke kan ta ansvaret for. Vi har våre rutiner der vi først og fremst skal sørge for at veien er trafikksikker. Våre rutiner har ikke fokus på dyr lang veien, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør vei ved Statens Vegvesen region midt.

Hun sier at vegvesenet tetter slike ferister før brøytingen starter på vinteren.

- Dette fører til at dyr fritt kan passere over det som er ment som en sperring for sommerhalvåret. Arbeidet med tetting av feristene er viktig fordi vi da kan brøyte over feristene. De blir ikke så glatte og dette er alltid vårt fokus. Vårt hovedmål er å oppnå god trafikksikkerhet, sier Solvi.

Hun viser til  faste rutiner hvert år.

- Da tetter vi ferister før snøen kommer. Både is og snø kan vanskeliggjøre arbeidet med å legge ned planker i rista. Vi prøver å unngå dette ved å legge ned plankene før snøen og isen kommer slik at vi er forberedt. Dette er måten vi har gjort det på i alle år, også i år. I tillegg lukket vi en grind for å vanskeliggjøre passasje ved overgangen. Vi må forberede oss til vinteren og starter i oktober med dette. Det er mye som skal ordnes og vi må være ute i god tid. Men vi prøver også å ta hensyn til sikkerheten for dyr langs veien.

Det er Statens vegvesen som legger rutinene for vegvedlikehold, entreprenørene utfører arbeidet til fastsatt tid. Solvi er helt klar på at Svevia Røros kun har gjort jobben sin som de skulle og at dette handler om Statens Vegvesens egne rutiner.

På spørsmål om feristen ved Harborg burde vært skiftet ut svarer hun:

- Vi har mange overganger som begynner å bli modne for utbytting. Om den på Harberg er det, vet jeg ikke. Dette vil vi ta opp til diskusjon internt så raskt det lar seg gjøre. For oss er bytting av ferister også et økonomisk spørsmål. Dette er hele tiden en prioritering og vi må se på om denne feristen bør byttes, sier Solvi

Tekst: Elin Viken