Flere har valgt å reise på hytta akkurat nå. Og kommuneledelsen får en del spørsmål fra hytteeiere på Røros om de må reise hjem?

Hvis du er frisk, og ikke har fått symptomer bør du reise hjem. Selv om du er frisk nå, kan du få smitte. Hvis du blir syk trenger du helsehjelp.

Det er viktig at du oppholder deg der du har ditt primære helsetilbud.

Bli på hytta hvis du er i karantene eller isolasjon

Hvis du er i karantene eller er isolert må du bli på hytta ut karantenen eller isolasjonen. Det er viktig at du ikke smitter andre. Når du er ferdig med karantene, bør du reise hjem.

Det er særdeles viktig at du følger rådene for personer som er i karantene eller isolasjon. Rådene kommer fra helsemyndighetene.

Er dere flere på hytta?

Da skal alle følge rådene fra helsedirektoratet.

Regler for personer i karantene

Regler for personer i isolasjon

Begrenset helseapparat

Røros kommune skriver i en pressemelding at deer en liten kommune med et begrenset helseapparat

– Ved et smitteutbrudd, vil man vi problemer bare med å ta vare på lokalbefolkninga. Luftambulanse og redningstjeneste vil også ha begrenset kapasitet ved et utbrudd.