Norges teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Tråante ønsker å øke kunnskapen om det sørsamiske språket på skolen, spesielt ved Institutt for Lærerutdanning. Målet er at ansatte i vitenskapelige stillinger kan få grunnleggende kunnskaper i det sørsamiske språket som de kan bruke i undervisning og forskning.

- Jeg er glad for at å se samiske språktiltak i reginonenes største universitet. Ved å tilby kurs til alle ansatte vil søker gjøre samisk språk mer synlig, og dette vil gjøre det mulig å bygge et språkmiljø på NTNU på lengre sikt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Det er også et mål med kurset å knytte kontakter mellom NTNU og den lokale befolkningen, og gi flere mennesker muligheten til å lære språket. Derfor skal kurset være åpent for deltakere fra den lokale befolkningen, både samiske og ikke-samiske. I følge NTNU har det vært en økt interesse og bevissthet rundt samiske språk etter UNESCOs Year of Indigenous Languages 2019, og de mener et kurs i sørsamisk språk vil være med å opprettholde denne interessen, til stor glede for sametingsrådet.

- Det er veldig fint å se at fjorårets internasjonale språkår for urfolksspråk har gitt ringvirkninger, og at en så stor institusjon som NTNU går frem som et godt eksempel, sier Mikkelsen.

Etter at kurset er avsluttet skal det opprettes en språkkafé hvor språkkunnskapene skal videreutvikles på egen hånd. Språkkaféen skal bli et samlingspunkt for alle uansett nivået på språkferdigheter.

Bevilgningen fra sametingsrådet er i tråd med prioriteringene i Muohtačalmmit-erklæringen, sametingsrådets tiltredelseserklæring, der man blant annet understreker viktigheten av å sikre for at de samiske språkene høres og brukes.