Fra lørdag 15. februar innføres det ekstraordinær båndtvang i Røros, Os og Holtålen. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Båndtvangen avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa.

I et administrativt vedtak gjort i de tre kommunene så vurderes snøforholdene som svært utfordrende for hjorteviltet, spesielt rådyr. Dette både med bakgrunn i snømengde og snøens konsistens.

– Mye snø tidlig har ført til at vi allerede nå begynner å finne rådyr som har bukket under for snøforholdene. Dyra er da spesielt sårbare hvis de blir utsatt for unødige forstyrrelser, heter det i vedtaket som gjelder alle hunder med følgende unntak:

- hund når den brukes i reindrift - hund i aktiv politi-, toll, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste. - hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter skadet eller sykt vilt - egnet jakthund som beyttes ved kvote- eller lisensjakt (ulv /jerv/gaupe).

Videre heter det at man nå har en relativt stor rådyrbestand i alle kommuner, og dette gjør sjansene store for at man vil få nærkontakt med rådyr i skogområdene.

Det er i noen områder åpnet for lisensjakt og/eller kvotejakt.

Bruk av hund til slik jakt vurderes å være av svært begrenset omfang. At det er gitt åpning for at denne jakten kan videreføres ved bruk av hund medfører ikke at hundefører da ikke har ansvar for at hjortevilt ikke blir unødig forstyrret.

Hundefører må heller være ekstra påpasselig ved bruk av hund under gjeldende forhold.