Etter ett år med tøffe forhandlinger mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, er den nye byvekstavtalen omsider underskrevet. Målet med avtalen er at biltrafikken inn mot Trondheim fra kommunene rundt aller helst skal minke og i hvert fall ikke øke, i årene som kommer.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått formulert at avtalen ikke skal føre til økte bompengesatser i Malvik. Det er første gang vi har fått en slik garanti. I tillegg er det også vedtatt at det nå endelig er Malvik sin tur til å få litt igjen, etter at vi i lang tid har vært med og bidratt gjennom Miljøpakken.

Saken fortsetter under lydklippet

Togfokus

Det Aune ikke er like fornøyd med, er det hun ser som mangelfull satsning på tog.

– Jeg mener at Trønderbanen må få et større fokus. Nå skal det bygges en ny firefelts motorvei fra Ranheim til Åsen og vi vet at trafikken kommer til flytte seg ned på gamleveien i lengre perioder mens byggingen pågår. Det kommer til å føre til at trafikken står i stampe gjennom Malvik. Toget, det går uansett og det er vi nødt til å utnytte. Aune forteller at hun har snakket med Jernbaneverket om kapasitet.

– Jeg har fått vite at det er fysisk mulig å sette opp dobbelt så mange tog på denne strekningen, altså å tilby dobbel kapasitet på skinner. Staten må etter min mening være med å finne løsninger på hvordan vi skal gjøre dette. Når flere tar toget vil det ikke oppstå like mye kø i trafikken mens den nye veien er under bygging.

Leistadbommen

Mange innbyggere i Malvik er opptatt av at bommen på Leistad må fjernes. Bommen fører til en sidevei internt i kommunen, og dette er heller ikke ordføreren fornøyd med.

– Etter min mening er denne bommen er både urimelig og lovstridig, sier Aune som sendte brev om saken til samferdselsministeren 22. mai.

– Nå er vi snart i juli. Bommen er enda ikke fjernet og jeg har ikke en gang fått svar på henvendelsen, noe ministeren er pålagt å gjøre. Dette er noe jeg kommer til å klage på. Jeg krever at denne bommen blir fjernet.