SAKLISTE

63/21 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - EVALUERINGSRAPPORT 2021

64/21 FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

65/21 SAMORDNING AV TILBUD I BARNEHAGE OG SKOLE FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV

66/21 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNESTYRET, RAPPORT VÅR 2021

67/21 REGULERINGSPLAN RØROSMEIERIET - ANDRE GANGS BEHANDLING

68/21 DETALJREGULERING KØLKJØRARVEIEN 2

69/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNETSYRET 30.09.21 - STEDSUAVHENGIGE ARBEIDSPLASSER