Den ansatte jobber ikke klinisk, og har ikke pasientkontakt, skriver sykehuset på sin hjemmeside. 25 ansatte er foreløpig satt i karantene. Hendelsen får foreløpig ingen konsekvenser for pasientbehandlingen.

Samtlige ansatte som ble satt i karantene har gjennomgått koronatesting, og alle prøvesvar er negative.

Brukere kommer ikke til å merke stort

Ordfører Isak Busch på Røros er tydelig på at brukere som får mat levert fra kjøkkenet på sykehuset ikke skal bli skadelidende fordi om det nå er avdekket smitte på sykehuset.

- Maten leveres fra Unicare noen dager nå, sier Busch.

God oversikt

Etter den kaotiske tiden med smitteutbrudd i regionen sier ordføreren nå at ting ser bedre ut.

- Enn så lenge så ser det ut til at vi har god oversikt over situasjonen og vi har ikke fått meldinger om ytterligere smittede på Røros nå, sier han.

Enda er det høyt trykk når det gjelder testing av covid-19 på Røros.