I februar ble det kjent at det svenske selskapet Arise AB, ønsker å bygge en vindkraftpark i Stjørdal, og var i dialog med kommunen angående dette. Selskapet hadde et ønske om å sette opp 31 turbiner på opptil 220 meter høy.

Benth Roger Haugan er grunnlegger av Facebook-gruppen "NEI til vindkraft Stjørdal" og styremedlem i Motvind Trøndelag. Han er tydelig på at vindkraft på Stjørdal ikke er aktuelt.

- Fordi at ødeleggelsene ved vindkraft er så store, det området er tatt for alltid hvis det blir vindkraft. Vi har ikke mer natur å miste.

Mot vindkraft

Reaksjonene på forespørselen til det svenske selskapet lot ikke vente på seg. Facebook-gruppen "NEI til vindkraft Stjørdal" ble startet av ekteparet Haugan (Benth Roger Haugan og Hanne-Merethe Buerengen Haugan), og passerte 2000 medlemmer på et døgn. Gruppen har i skrivende stund over 8 600 medlemmer.

Hanne Lise Fahsing fikk t-skjorte av Benth Roger Haugan. Foto: Henrik Einangshaug

Fahsing sier Rødt er tydelig på at de er mot vindkraft, både til lands og til vanns.

- Vi er det partiet som først gikk imot vindkraft på land, og senere til all vindkraft. Det er fordi at naturen skal vernes, vi har ikke mer natur å miste, og ødeleggelsene er så store der de har satt igang industripark med vindturbiner. Du fordriver naturen til folket, du fordriver beiteområde og naturen til det naturlige livet som er i skogen, også ødelegger du i tillegg.

Haugan er godt fornøyd med at Rødt har tatt et såpass tydelig standpunkt i denne saken.

Foto: Henrik Einangshaug

Rødt mener videre at de heller ønsker å hente energi fra vannkraftverk, og at det da er snakk om oppgradering av eksisterende anlegg, ikke bygging av nye.

Saken fortsetter under intervjuet med Benth Roger Haugan og Hanne Lise Fahsing.

Ingen jobber med saken

Selv om det planlagte vindkraftverket blir bygget i området mellom Elvran og Mostadmarka, og innenfor kommunegrensen til Stjørdal, vil flere kommuner bli berørt. Arise AB ønsker å bygge i alt 31 turbiner som er 220 meter høy. Dette vil gjøre at både Stjørdal, Malvik og Selbu vil bli berørt av en eventuell bygging av vindkraftpark på Stjørdal.

Siden nyheten om at Arise AB ønsket å bygge et stort vindkraftverk i Stjørdal, har det skjedd lite politisk i saken. Ordfører på Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), sa onsdag til Nea Radio at kommunen ikke jobber med saken per dags dato.

- Det er ikke noe sak i Stjørdal kommune, for det er ikke lagt på plass rammene for hvordan vindsaker skal behandles i Norge. Dette jobber regjeringen med å legge frem forslag for Stortinget på. Verken vi som kommune som regulerende myndighet, eller staten som konsesjonsgiver, har fått av Stortinget lagt på plass rammene for hvordan vi skal ta stilling til denne type initiativ. Per dags dato er det ingen sak og ingen som jobber med dette i Stjørdal kommune. Jeg har ikke hatt noen kontakt med de som viste interesse i januar siden den gangen.

Kartet viser oversikt over plassering av tenkte vindmøller. Posisjon ikke eksakt. Foto: Henrik Einangshaug

Ikke bygges uten lokal tilknytning

På de siste meningsmålingene er det tydelig at det går mot et regjeringsskifte, hvor trolig Sp vil være en del av den nye regjeringen. Vigdenes er tydelig på at Senterpartiet nasjonalt ikke ønsker bygging av vindkraft uten lokal tilknytning.

- Nasjonalt er vi veldig tydelig på at vindkraft ikke skal bygges uten lokal tilknytning. Det er for så vidt praksis det som gjelder i dag og, at kommunene har lokal vetorett. Det betyr at hvis vi som lokalsamfunn ikke ønsker dette her - og det skal vel mye til at vi ønsker det her hvis vi kommer ut for det med et initiativ - så blir det heller ikke noe interessespill.

Hør hele intervjuet med Ivar Vigdenes i lydfilen under.