På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

På torsdag oppheves forbudet for i år. Det er det grunn til å tro at mange gleder seg til, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Under korona har mange fått øynene opp for å samles rundt bålet. Spesielt har interessen økt blant unge, og lite tyder på at den vil dabbe av i tiden framover.

I en Ipsos-undersøkelse oppgir én av fire mellom 15 og 24 år at de har tent bål oftere under korona. Av disse sier 80 prosent at de ønsker å fortsette med det også etter pandemien.

Oppfordrer til bålvett

Selv om det generelle bålforbudet er opphevet kan det være utvidet forbud i enkelte områder der det har vært lite nedbør. Det er uansett fortsatt viktig å ta visse forholdsregler før man tenner opp bål, understreker Lier.

– Du må alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er. Vær obs på vær- og vindforhold, og sørg for at ilden er slukket før du forlater stedet. I tørre perioder med stor skogbrannfare kan kommunene innføre lokale forbud, også nå på høst- og vinterstid.

Det er også viktig å ha egnede slukkemidler tilgjengelig, og at bålet ikke er større enn at du har kontroll på det.

– Så lenge man bruker bålvett, er det bare å komme seg ut og nyte roen og stemningen det gir å samles rundt et bål, oppfordrer Bente Lier.

Tips til trygg bålbrenning:

- Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

- Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

- Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

- Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

- Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

- Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.

- Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig.

- Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

- Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket.

(Kilde: DSB)