Statsforvalteren i Trøndelag

Ifølge NRK skjedde dette på vestsiden av Storsjøen i Rendalen. I dette området er det gitt fellingstillatelse for et nyetablert par i Rendalen/Stor-Elvdal.

To ulver skal felles i lisensjakta for ulv i region seks som er Trøndelag og Møre- og Romsdal. Dette skriver Statsforvalteren i Trøndelag i en pressemelding.

Lisensfellingsperioden for ulv er fra 01.12.2021 til 31.05.2022 eller til kvotene er fylt.

Rovviltnemnda i region seks fattet den 31. august 2021 vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i regionen. Vedtaket ble påklaget, og klagen ble behandlet av Klima- og miljødepartementet som i brev av 26. november 2021 opprettholdte nemndas vedtak. Vedtaket kan lastes ned fra Miljøvedtaksregisteret.

Lisensfellingen kan bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom opplysninger om irregulær avgang eller hensyn til genetisk viktig ulv tilsier det. Statsforvalteren vil oppdatere denne nyhetssaken og på kvotetelefonen dersom det blir endringer i lisensfellingsområdet.

Saken fortsetter under bildet:

Tas ut: To ulver skal felles innen 31.05.2022. Foto: Skjermdump Miljødirektoratet

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Øvrige krav til lisensjegere:

  • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket.

  • Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Godkjent skyteprøve for jaktåret 2021/2022 gjelder ut perioden for lisensfelling av ulv (til 31. mai).

  • Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote. Se telefonnummer til kvotetelefonsvarer over.

  • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.