Leif Edvard Muruvik Vonen

– Mange som er smittet har vært på ulike steder siden påske, uvitende om smitten, sier kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif Edvard Muruvik Vonen.

– De har vært på skoler, arbeidsplasser, butikker, kafeer, treningssentre og andre steder. Listen blir for lang til at vi kan legge ut alle detaljer om hvor de har beveget seg.

– Ved at alle virksomheter og steder har opprettholdt og sikret gode smittevernrutiner, er sjansen for tilfeldig smitte svært liten. Hvis alle begrenser sine ærender til et minimum, er det tryggere for alle, forklarer Muruvik Vonen.

Mine råd, som er gyldig resten av pandemien:

• Hvis du opplever at det er trengsel eller dårlige smittevernrutiner på et sted, så er det svært fornuftig å forlate stedet.

• Hvis du har vært et sted hvor det har vært mye folk, har du nå en økt smitterisiko. Da ber vi om at du er ekstra forsiktig noen dager – vurder hva en slik smitterisiko kan bety for de du jobber med eller personer der du tenker å dra. Drøft gjerne med din leder.

• Hvis du har det minste tegn til sykdom eller forkjølelse (symptomer), eller må forsikre deg om at du ikke er smittet, bestill test.

Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege i Værnesregionen