Pensjonistpartiet hadde et ønske om å stille kommunevalgliste i Stjørdal til siste kommunevalg i 2019.

– Vi håpet å komme i kontakt med samfunnsengasjerte personer som ønsket noe nytt i lokalpolitikken og som så Pensjonistpartiet som sitt parti. Vi lyktes dessverre ikke, men vi skal klare det i år før stortingsvalget, sier leder for Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen.

– Det er mange som nå har uttrykt seg positivt til å være med i lokallaget og konstituerende møte vil være i løpet av første del av juni.

Pensjonistpartiet vil ha sitt hovedfokus på pensjonistene og de svake grupper i samfunnet.

– Vi vil bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst. Man skal ha en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge.

Nilsen sier videre at inntektsutviklingen for yrkesaktive, pensjonister og trygdede har dessverre de siste årene skapt store og uakseptable forskjeller.

– Det er derfor viktig å påpeke at man ikke trenger å være pensjonist for å være med i Pensjonistpartiet og ser gjerne at folk i alle aldre blir med. Vi etablerer et lokallag i Stjørdal allerede nå for å bygge opp et godt mannskap til lokalvalget i 2023. Denne gang skal vi lykkes med flere inn i kommunestyret.