Også landbruksmyndighetene er bekymret for avlingssvikten som nå er en konsekvens av langvarig tørke.

Fra fredag 13. juli åpnes det blant annet for tollfri import av høy og halm.

Bønder som er rammet av tørken kan ta kontakt med kommunen sin eller det lokale landbrukskontor, fylkesmannen eller produsent- og fagorganisasjon for nærmere orientering om regelverk og aktuelle tiltak, heter det i ei pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.