Fra første juli er Gauldal Nett AS en del av Norgesnett AS.

Norgesnett har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i kommunene Askøy, Fredrikstad , Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk, Ski, Midtre Gauldal og Holtålen. Gauldal Nett skiftet også samtidig navn til Norgesnett.

I forbindelse med overgangen så ha-r det oppstått en del problemer, blant annet så virker ikke selskapets hoved-epostadresse gauldal@norgesnett.no.

Det gjør heller ikke kontaktskjemaer og nettleie bestillingsskjemaer.

Norgesnett AS beklager dette overfor sine kunder og sier det jobbes for å få rettet feilene.