Brevet kommer etter at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte i et informasjonsmøte om Helseplattformen, at den er alternativet for kommunene i Midt-Norge.

Mangelen på forklaring fra Kjerkol etter denne uttalelsen gjør at de tre kommunene så det nødvendig med en presisering fra ministeren.

– Betyr det at Helse- og Omsorgsministeren mener at kommunene i Midt-Norge må tiltre Helseplattformen uten en konkurranse? Er det tenkt slik at departementet pålegger kommunestyrene å tiltre Helseplattformen uten at kommunedirektørene i henhold til kommunenelovens paragraf 13-1 gjør egne utredninger før kommunestyrene tar egne valg? Skriver kommunedirektørene i de tre kommunene brevet til Kjerkol.

Stjørdal kommune ved kommunedirektør Tor Jakob Reitan, Meråker kommune ved kommunedirektør Arne Ketil Auran og Frosta kommune ved kommunedirektør Endre Skjervø, står som avsendere av brevet.

Er i markedsdialog

Kommunene skriver at de er flere som har startet en markedsdialog, og har en tidsplan med mulig innovativ innkjøpsprosess frem til 2025, hvor Helseplattformen blir vurdert blant flere aktuelle kandidater.

– Vi ber om en avklaring om kommunene står fritt i å vurdere dette spørsmålet, eller om det er som ministeren sa i møtet - at kun helseplattformen er alternativet, skriver de videre.

Per dags dato er det ingen kommuner eller fastleger som har gjort avtale med Helseplattfomen. Kun 38 av 66 kommuner i Midt-Norge har i skrivende stund vedtatt å starte et forprosjekt for å innføre Helseplattformen.