Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en kortidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekninga Røros - Oslo.

Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som opererte Røros - Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i det de kalte en "rekonstruksjonsprosess". Det førte til at Air Leap stanset flygningene både til Røros og Ørlandet. Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

I korttidsavtalen med Widerøe heter det at avtalen kan forlenges med inntil én måned dersom både oppdragsgiver og operatør er enige om dette.

- Widerøe og Samferdselsdepartementet har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut april. I mellomtiden arbeider Samferdselsdepartementet videre med en ny anskaffelse for å sikre flyrutetilbudet på lengre sikt, heter det i ei pressemeldig fra Samferdselsdepartementer.