Et enstemmig kommunestyre i Tydal vedtok i går kveld å videreføre ordninga med kommunale isfiskeløyper.

- Ja, litt avhengig av at vedtaket vårt kommer inn i Lovdata i dag, så blir det nok muligheter for å bruke isfiskeløypene allerede i helga. Det sier ordfører i Tydal, Jens Arne Kvello til Nea Radio fredag formiddag.

Grunneierlag søkte

Det var Østby/Essand og Nesjø/Vessingsjø grunneierlag som sist høst søkte kommunen om videreføring av de historiske isfiskeløypene i Tydal. Bakgrunnen for søknaden var at isfiskeløypene hadde vært hjemlet i forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, men denne forskriften ble opphevet i juni 2021. Om isfiskeløypene skulle videreføres, måtte det derfor gjøres med hjemmel i de nye bestemmelsene gitt i motorferdselforskriften. Det er det kommunestyret i Tydal nå har gjort.

Tydal som vinterdestinasjon

- Isfiskeløypene som var hjemlet i tidligere § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag har vært selve grunnpilaren for løypenettet i Tydal. Interessen i Tydal for bruk av snøscooter til fritidsopplevelser har sin opprinnelse fra de tradisjonelle isfiskeløypene. Tydal kommune har utviklet seg til en attraktiv vinterdestinasjon med sine mange mil oppkjørte skispor, Tydal skisenter og snøscooterløyper både til isfiskevann og løyper som knytter næringslivet sammen til løypenettet. Det er den brede variasjonen i fritidstilbud som gjør Tydal unik, og det er viktig både for bolyst og turisme at tilbudene opprettholdes. Det skrev Tydal Snøscooterklubb i høringsuttalelsen sin til den politiske behandlinga.

Tre løyper

På nettsida si skriver Tydal kommune dette om de tradisjonelle isfiskeløypene i Tydal

Løype 1: Stugudalen - Nesjøen Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Stugudalen til Nesjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass i Stugudalen. Herfra går løypa parallelt med Sylsjøvegen etter gammel vintervegled til Storbekken og følger Sylsjøvegen til Spaklarslia, videre over Geitbekkvika og over Nesjøen til Nedre Brokksjøen.

Løype 2: Østby - Esandsjøen Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Nebjørga til Esandsjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass, Ol-Persbakken, ved Nebjørgveien i Østby. Herfra går løypa i nordvestlig retning forbi Rødalstjønna, videre nordøstover parallelt med skitraseen over Hammerslettet, mot Finnsbrekka, ned Nøsterdalen til Nøsteråa og videre til Mulen.

Løype 3, Moen - Nesjøen Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Moen til Nesjøen. Løypetraseen går fra merket parkeringsplass ved Moen. Herfra følger Nesjøvegen fra Moen til Nesjø dam og videre ut på Nesjøen.