Saklista er som følger:

Saksnr. Tittel Uoff. Ark.nr.

PS 32/22 Referatsaker

RS 19/22 Høring - Nasjonal e-helsestrategi 2022/2023

PS 33/22 Strategidialog 2022 2022/1791

PS 34/22 Regnskap 2022 - tertialrapporter 2022/1554

PS 35/22 Vedtak om ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA 2022/1843

PS 36/22 Fremtidig organisering av barnevern i Selbu 2022/1856

PS 37/22 Selbu kommunes innspill til delstrategi Veg 2022-

2032 - Trøndelag fylkeskommune

2022/1316

PS 32/22 Referatsaker

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad (AP). Foto: Stian Elverum/Nea Radio