Trøndelag politidistrikt har tatt ut tiltale mot to menn i 50-årene, for å ha utøvd vold, eller medvirket til å utøve vold, mot en 15 år gammel gutt i Stjørdal sentrum, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Voldsepisoden skjedde på kvelden 28. oktober 2021, og saken vil komme opp i Trøndelag tingrett i starten av mars.

Opplysninger som har kommet frem gjennom etterforskningen, tyder på at voldshendelsen kan ha sammenheng med flere tilfeller av trusler og vold tilknyttet et ungdomsmiljø i Stjørdal første halvdel av 2021.

– Politiet ser svært alvorlig på at godt voksne personer utøver vold mot barn. Det er kun politiet som har adgang til å benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden i Norge, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har gjennomført en rekke avhør og innhentet overvåkningsbilder, og anser saken som godt opplyst.

– Den fornærmedes unge alder er et skjerpende element. Politiet har nulltoleranse for vold mot barn, poengterer Aftret, som legger til at han kan ha forståelse for lokalmiljøets frustrasjon over tidligere episoder med trusler og vold tilknyttet et ungdomsmiljø.

Dette er noe politiet, i samarbeid med andre aktører, har jobbet systematisk og grundig med, over tid.

– Politiet har, sammen med andre aktører, gjort en rekke tiltak som vi ser har hjulpet. Det er ikke alltid det finnes raske løsninger, og at privatpersoner utøver vold mot barn er helt uakseptabelt, sier Aftret.