I samarbeid med politiet, avholdte Statens vegvesen tirsdag ettermiddag en kontroll av tunge kjøretøy på Berkåk.

I alt 54 kjøretøy var innom kontrollen, hvorav en fikk sitt førerkort beslaglagt.

- Sjåfør hadde kjørt til sammen 25 t og 17 minutter, der den lengste hvileperiode var på 2t og 22 minutter, skriver seniorinspektør i Statens vegvesen, Anette Negaard, i en pressemelding. Kravet er at man maksimalt kanb kjøre ti timer før man må han en hvile på 9 timer.

- Man kan trygt si at denne sjåføren ikke var særlig uthvilt i denne aktuelle perioden, skriver Negaard. I samarbeid med politiet, ble det besluttet at føreren ble fratatt førerkortet på stedet.

Foruten ett førerkortbeslag, fikk i alt ni kjøretøy bruksforbud. Tre av disse grunnet avrenning av fiskevann fra bilen, en for dårlig lastsikringsmateriell, en for gjenstander i frontruten og en for dekk der cord vises. Samtidig ble et kjøretøy stående på Storpynten kontrollplass på Berkåk, etter å ha fått bruksforbud grunnet å ikke ha medbragt løyve for godstransport. Kjøretøyet må stå til orginalen kommer til kjøretøyet, opplyser Statens vegvesen.