Regjeringen vil bruke 316,8 milliarder fra oljefondet. Rent teknisk betyr det 2,5 prosent av fondskapitalen. Finansministeren sier at inntektene våre vokser, men veksten er mindre enn utgiftene. Utgiftene øker også.

Dette gjelder deg

For vanlige folk ser det lysere ut, med et skattelette på inntekt under 750.000 kroner, men formuesskatten vil øke, og det samme gjør utbytteskatten. Totalt vil strømstøtten ligge på rundt 44,7 milliarder neste år, og samtidig får elbil-eiere en større regning med moms og nye avgifter.

Det vil bli en historiske satsning på fastlegeordningen og regjeringen vil bevilge 328 millioner til digitale løsninger i helsetjenesten.

Barn får 12 gratis timer med SFO i uka, dette betyr nesten 2,5 timer hver dag. I tillegg vil ungdommene får økt tilskudd for at borteboere i videregående og tilskudd til å kvalifisere yrkesfagelever. Samtidig vil det komme en ungdomsgaranti for de under 30 år slik at det blir lettere å for å komme seg i arbeid.

Foto: Andreas Reitan

Taxfre-ordningen blir halvert, og dermed ryker kartongen med sigaretter og tårnet med snus når du kommer tilbake fra utenlandsferie.

Det store bildet

Ser vi på de store trekkene, får forsvaret mer penger etter at verdenssituasjonen har blitt mer spent enn på lenge. I en forlengelse av dette styrkes sivilt beredskap med 418 millioner kroner.

  • Co2-avgiften økes.

  • Kommunene får 2,6 milliarder i frie inntekter.

  • Reduserer takst på fylkesferger.

  • Regjeringen forslår 43,8 milliarder kroner i bistand, men dette er under målet om 1 prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI), nemlig 0,75. Derimot vil støtten til Ukraina økes.

Grunnrenteskatt innføres, det blir økt skatt på vannkraft og havvind, og ekstra avgift på vann og havdrift.