Nesten 150 ansatte i Trondheim tas ut i streik når Barnehagestreiken i de private barnehagene trappes opp på torsdag. Fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sier at dette er en streik for rettferdighet, og at kampviljen er stor.

– Vi er opprørt og forbannet på vegne av våre medlemmer. Vi mener det er avtalebrudd når PBL nå går tilbake på løfter de forpliktet seg til i skriftlige protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier forhandlingslederne, Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) og Trond Ellefsen (Delta) i en felles uttalelse.

Partene var så langt fra hverandre at riksmekleren ikke så noen grunn til å legge frem en skisse til løsning.

Beklager overfor familiene

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, karakteriserer dette som en tung dag og beklager overfor alle barn og familier som får et sterkt redusert barnehagetilbud som følge av konflikten.

– Dette er ikke noe vi ønsker og som vi heldigvis svært sjelden opplever. Men slik situasjonen er, ville vi sendt en rekke gode barnehager direkte i skifteretten dersom vi hadde innfridd fagforeningenes krav, sier Schjelderup.

Årsaken til streiken er uenighet om pensjonsavtalen for de ansatte i Private Barnehagers Landsforbund.

Disse tas ut i Trondheim

I Trondheim er allerede Hammersborg barnehage på Sverresborg og Sætra idrettsbarnehage på Eberg rammet av streiken. Begge er tilknyttet Læringsverkstedet.

Fra torsdag tas det ut personell fra ytterligere barnehager som er tilknyttet Læringsverkstedet: Buenget (10 ansatte), Granåslia barnehage (15), Humlehaugen (13), avdeling Byåsen Stavne (2) og Vårres Barnehage (11).

I tillegg berøres følgende barnehager: Spiren Barnehage (7), Kystad Gård barnehage (16), Berg Barnehage (12), Domkirken barnehage (6), Dronning Mauds barnehage (12), Lademoen barnehage (9), Midtbyen barnehage (8), Solbakken barnehage (11) og Stavsetmyra barnehage (13).

Streiken trappes opp i disse byene: Bodø, Trondheim, Bømlo, Ålesund, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo, Bærum, Ullensaker, Eidsvoll, Skien og Halden.