Trøndelag ligger over snittet for landet, som har en uføreandel på 10,4 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2024.

Det viser en rapport som NAV la frem fredag.

Ønsker ungdomsytelse for de under 30 

– Selv om vi kan se en liten nedgang så er andelen uføretrygdede i Trøndelag fortsatt høy. Særlig bekymringsfullt er det høye antall unge uføre. Vi er glade for debatten som går om årsak og hvilke grep som kan hindre at så mange blir ufør i ung alder. Som flere peker på, kan et stort helsefokus og tidsbegrensede ytelser være noe av årsaken til økning det siste tiåret. Spesielt i møte med unge er det viktig å legge mer vekt på arbeidsmuligheter kombinert med helsehjelp og/eller kvalifisering, og at det brukes tid. I Trondheim er vi i gang med prosjektet Et enklere NAV, hvor vårt ønske og mål er å prøve ut en ungdomsytelse for de under 30 år. Vi har tro på at dette kan være et viktig skritt på veien for å blant annet redusere antallet unge uføre, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

I løpet av 2023 har det kommet 2 467 nye mottakere av uføretrygd, 380 av disse er under 30 år.

Færre unge uføre 

I Trøndelag er det 2 237 mottakere av uføretrygd under 30 år. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er dette en nedgang på 43 personer.

– Det bør også sees på grep for å hindre at så mange kommer til NAV. En kjent risikofaktor er å falle ut av skolen. Forebygging og fortsatt innsats her er viktig. Det samme er raskere tilgang til helsetilbud, i dag venter mange på behandling i lange perioder. Vi vet av erfaring at mange unge lykkes i å komme i jobb tross helseutfordringer og hull i CV dersom arbeidsgivere tør satse på dem. Trøndelagsmodellen er en samarbeidsform som viser at dette fungerer. Nå ønsker vi at enda flere trønderske arbeidsgivere ser ressursene disse unge har, sier Aas.

Antall uføretrygdede i alder 18-19 har gått litt opp siste året, mens uføreandelen har gått ned i aldersgruppen 20-29 år og i aldergruppene over 45 år.

Liten nedgang i andel uføretrygdede

17 prosent av alle uføretrygdede i fylket har en gradert uføretrygd. For landet totalt er andelen med gradert uføretrygd 15,3 prosent.

Seks av ti uføretrygdede er kvinner. Andelen uføretrygdede kvinner i alderen 18-67 år utgjør 13,7 prosent, en økning på 0,3 prosent i 2022. Andelen menn er 8,5 prosent, en nedgang fra 8,6 prosent. Til sammen er 20 381 kvinner og 13 322 menn uføretrygdet.

Store forskjeller mellom de trønderske kommunene

Kommunene med høyest andel mottakere av uføretrygd er Meråker (17 prosent), Frosta (16,7prosent) og Tydal (16,6 prosent). Kommunene med lavest andel mottakere er Trondheim med 8,7 prosent, etterfulgt av Røyrvik (9,6 prosent) og Høylandet (9,9 prosent).

Sammenlignet med 4. kvartal 2022 går andelen mottakere ned i 17 kommuner, tre kommuner har ingen endring i andelen, og 18 kommuner har økning i andelen mottakere.