De to profilerte sakene om juks på mastergradene hos henholdsvis Sandra Borch og Ingvild Kjerkol har reist spørsmål om kvaliteten på høyere utdanning.

Ansvaret for å kvalitetssikre norsk utdanning ligger hos NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning , et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Ingen grunn til å tvile

– At det reises debatt er bra, men det er ingen grunn til å tvile på kvaliteten, det sier leder for NOKUT, Kristin Vinje til Nea Radio.

– Men det er viktig å stille spørsmål, for å avdekke svakheter legger hun til.

Ønsker å granske en type masteroppgaver

Men utvalget ønsker likevel å se nærmere på en type oppgaver. I Norge finnes det nemlig to måter å ta en mastergrad på. En vitenskapelig master og en erfaringsbasert. Sistnevnte er vanlig å kombinere med jobb og krever ofte arbeidserfaring.

Nord universitetet tilbyr mange erfaringsbaserte mastergrader, og uteksaminerer nesten like mange studenter som NTNU.

– Det har vært en kraftig vekst i denne typen masterprogrammer de siste ti årene, sier Kristin Vinje.

– Denne utviklingen er ikke evaluert, men det vil være nyttig å se på kvaliteten på denne typen utdanning sier, dette er noe vi bør vurdere, sier Vinje.

Hør intervjuet med NOKUT-leder Kristin Vinje her: