- Å dekke til ferister er vanlig rutine i vinterforberedelsene, sier driftsleder Stig Magne Tamnes i Svevia Røros. Lørdag kveld ble 46 reinsdyr påkjørt og drept av toget ved Harborg.

Tamnes sier til Nea Radio at dette er et pålegg fra Statens Vegvesen.

- Vi gjør det fordi dette er eneste måten å sikre god brøyting på. Dersom vi ikke hadde gjort dette, ville vi fått så store nivåforskjeller rundt feristen som ville gjøre veien trafikkfarlig.

Har fokus på trafikksikkerhet

- Vi er klar over at dette medfører at reinen kan komme seg inn på andre siden av gjerdet og inn på toglinjen, men vårt fokus er trafikksikkerhet, sier Tamnes.

Reingjerdet, som er 1,40 høyt og 12 km langt, er ment for å holde reinen unna Forollhogna, men også for å unngå at reinsdyr kommer inn på toglinjen. Dette gjelder spesielt området mellom Nesvollen og Harborg. Ved planovergangen ved Harborg krysser veien toglinjen, og det er satt opp en ferist som skal sørge for at dyr ikke kommer inn på jernbanelinjen.

Når feristen blir fylt igjen, slutter den å fungere som fysisk stoppmekanisme, og reinen kan ta seg over til den andre siden. Lørdag kveld hadde en stor flokk gått over feristen, inn bak gjerdet og opp på toglinjen.

Svevia Norge as har driftsansvaret for vedlikehold av fylkesveg 30 ved Harborg. Som en del av vinterforberedelsene, la Svevia for 14 dager siden inn planker mellom rørene i feristen. Dermed blir det mulig for rein og andre dyr å ta seg over feristen.

Tekst og foto: Elin Viken