Os bør på sikt inngå i nye Røros kommune og det fører til endring av fylkesgrensa.

Det mener fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark som mandag la fram sin anbefaling av framtidig kommunestruktur.

En framtidig mulig løsning i  Nord-Østerdalen er Tynset, Tolga og Alvdal og etablering av et langsiktig og forpliktende samarbeid med Folldal og Rendalen, mener Fylkesmannen.

Fredag la fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Britt Skjelbreid, frem sin tilråding for det framtidige kommunekartet i fylket. Hun vil redusere dagens kommuner til ni framtidige enheter.  En av disse enhetene hun ser for seg består av Os, Røros og Holtålen.

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6680