I dag og i morgen arrangerer fylkesmannen i Sør-Trøndelag dialogsamling på Vauldalen Fjellhotell. Hovedtema for samlinga er blant annet utviklingsmuligheter for næringene i utmark.

Både reindriftsnæringa, landbruksnæringa, forvaltninga og kommunene er invitert til dialogmøtet.

- Men vi ønsker ikke at pressen er til stede , sier fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbreid: