Holtålen kommune har innvilget en søknad fra Tydal Pensjonistforening om snøskutertur til Aunegrenda.

Det er Bukkhammarrenntraseen fra grensa mot Selbu til Aunegrenda grendahus som skal benyttes  og det tillates inntil 45 snøscootere + 2 følgescootere.

Turen kjøres 2. april alternativt 9. april og i tillatelsen heter det at Gabrien Sijte skal kontaktes før turen starter. Også grunneiers tillatelse må innhentes.