I kveld er det nok et kommunestyremøte på Røros og en av sakene som skal behandles der er Røros FB Group AS sin søknad om servering av øl i sine lokaler i Havsjøveien. Rådmannen råder politikerne til å innvilge dette.

Tertialrapport for 1. tertial 2015 er også på saklista.  Denne viser at Røros fortsatt går med underskudd med nesten 700.000 kr i overforbruk i perioden. Likevel mener ordføreren at kommuneledelsen nå har kontroll på situasjonen og at man i resten av 2015 vil klare å snu trenden. Han mener kommunen ved utgangen av året vil vise til underforbruk i millionklassen.

Møtet begynner klokken 19 og overføres direkte på Nea Radio.

Nea Radio har sett på saklista sammen med ordfører Hans Vintervold: