Avtroppende innovasjonsdirektør i Siva, Ola Borten Moen åpnet fredag Havsjøveien Næringspark på Røros.  Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet som legger til rette for næringsutvikling over hele landet. Selv om Borten Moe er i ferd med å gå over i oljebransjen så var det som representant for Siva at han var på Røros fredag.

Det er så langt bygget 4400 kvm næringsbygg på området og  investert 50 millioner kroner.

De fem bedriftene som i dag holder til her har bidratt med nesten 10 millioner kroner.

Galåen Transport AS, Røros F&B Group AS, Rørosmat, Gaute og Matråd AS, har høstet kritikk for sin satsing utenfor "gata" på Røros, men viser at alt ikke må være konsentrert i sentrum for å være en suksess.

Borten Moe synes det foregår mye bra rundt denne satsinga som i dag sysselsetter 60 personer og som kan komme til å vokse mye framover: