Kjellmark AS har kommet med tilbud om å kjøpe industribygget i Hovstrøa av Holtålen kommune for 2.2 millioner kroner. Dette er de samme lokalene som Ålen Laft tidligere holdt til i.

Kjellmark har i dag en leieavtale med kommunen på disse lokalene for produksjon av bygningselementer.

Etter et drøyt års drift har produksjonen tatt seg opp og samtidig har Kjellmark gått inn i Hellevik Hus. Dette er en hus og hyttekjede som det også kan leverse bygningselementer til noe som kan bety økt behov for bygningsmasse i framtida.

Tilbudet ligger noe under det Holtålen kommune kunne tenkt seg, men kommunen ser viktigheten av virksomhet i lokalene og formannskapet innstiller overfor kommunestyret om enstemmig å gå for salget. Formannskapet vedtok også at beløpet skal brukes til å nedbetale gjeld knyttet til store investeringer.

Kjellmark skriver i kjøpstilbudet at avstanden mellom hovedkontoret på Røros og produksjonen i Ålen byr på noen utfordringer. Tegne- og prosjekteringskompetansen er lokalisert på Røros og dette er et kriterium som er tatt med i vurderinga. Kjellmark skriver også at de vurderer en løsning som går på samlokalisering av alt ved anlegget på Røros.

Det er i dag 3-4 ansatte som jobber med elementproduksjon i lokalene i Hovstrøa.

Kommunestyret behandler saken torsdag kveld.