Det kommer sikkert ikke overraskende på mange at Holtålen har gjort et byks oppover lista over landets dyreste kommuner å bo i med tanke på kommunale avgifter.

Kåringen er basert på reviderte Kostra-tall som ble publisert av SSB mandag formiddag og landets mest kostbare kommune er Gjemnes i Møre og Romsdal. Her betaler innbyggerne i snitt 20.766 kroner i årlige kommunale avgifter.

Holtålen har priset seg opp på en sjuendeplass på lista med 17.439 kroner i kommunale avgifter - 3 kroner foran nummer åtte, Nome kommune i Telemark. Holtålen er med dette "bare" 1.300 kroner unna andreplassen.

Landets billigste kommune er Sola i Rogaland. Her betaler innbyggerne i snitt 4.841 kroner i avgifter.

Dette er kriteriene for undersøkelsen:

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3.

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann.

Renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal.

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eventuell eiendomsskatt beregnes av en enebolig på 120kvm.

Kilde: ssb.no

Hele undersøkelsen leser du her.