- Den beste spareordninga vi har! Det sier Veronica Flakk i Selbu Sparebank om Boligsparing for ungdom, BSU. - Med BSU kan du spare 25.000 kroner i året på svært gode vilkår, sier hun.

- Tenker du på egen bolig, er BSU svært gunstig. Du kan spare inntil 200.000,- pluss renter i egenkapital, og hvert år kan du få inntil 5.000,- i skattefradrag. Og, du kan spare til og med det året du er 33 år.

Høy rente fra første krone - du får bankens beste sparetilbud til ungdom.

Spar inntil 25.000,- i året, dvs ca 2.084,- kroner pr. måned.

Totalt kan du spare 200.000,- på en BSU konto. Renter kommer i tillegg.

Maksimalt skattefradrag i året på 5.000,-

Du får tilbake 20 % av det årlige sparebeløpet som skattefradrag på arbeidsinntekt. Det betyr at for hver 1.000-lapp du sparer, reduseres skatten med 200,-

Totalt kan du få 40.000,- i skattefradrag spareperioden.

Du får egenkapital til kjøp av bolig, eller du kan nedbetale boliglånet.

Hør intervju med Veronica Flakk: