«Hans» har sørget for mange stengte veger denne uken. Nå kan Statens Vegvesen melde om en E6-åpning lørdag, og videre opprydning starter så snart vannet trekker seg tilbake.

– Vi har fortsatt veger som står under vann, og før vannet trekker seg tilbake kan vi ikke vite sikkert om vegen har fått skade eller ikke, sier Cato Løkken, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold øst i Statens vegvesen, i en pressemelding fredag.

E6 mellom Oppdal og Hjerkinn har vært stengt på grunn av flom og skred flere steder

Tre punkter

Ved Granmo fikk man på grunn av store vannmengder en utglidning i den ene kjørebanen som medførte at vi måtte stenge vegen. Det ene kjørefeltet ble åpnet opp for trafikk da vannet var drenert vekk. Det er nå lysregulering på plassen mens det ene kjørefeltet gjenoppbygges, melder vegvesenet.

Ved Vårstigen sør kom det et jordskred som gjekk over begge kjørefelt. Vegen er nå rydda for masser. Raset har laget nye bekkeløp ned mot E6 og her må det etablere nye stikkrenner.

Ved Vårstigen 2 km lengre nord kom det et jord- og steinskred fra terrenget over bergskjæringa og ned i vegen. Det er bygd opp en provisorisk skredvoll i det ene kjørefeltet og det er utføres rensk og sikring av bergskjæringa. Det ene kjørefeltet vil bli åpna for trafikk i løpet av lørdag med manuell dirigering mens det fortsatt vil pågå noe arbeid, heter det i meldinga fra Statens Vegvesen.