Før Ukraina-krigen var det mindre enn 3.000 mottaksplasser i drift, mens det nå ligger på rundt 11.000 ordinære mottaksplasser.

– Innen 2023 er omme vil vi etter alt å dømme ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger, derav 40.000 ukrainere, og på grunn av fortsatt jevn tilstrømning av asylsøkere og økt belegg på våre mottak vil vi nå øke mottakskapasiteten ytterligere, opplyser regiondirektør ved UDIs regionkontor Midt-Norge i Trondheim, Rune Vordahl i en pressemelding.

UDI ønsker at alle som er interessert, både nåværende driftsoperatører og nye aktuelle private og kommunale aktører, samt ideelle organisasjoner tar kontakt hvis de ønsker å drive mottak.

– Jeg håper vi får dekket opp hele behovet i Trøndelag, vi trenger kapasiteten, sier Vordahl til Nea Radio.

Hør intervjuet med Rune Vordahl her.