- I takt med at flere blir vaksinert og at samfunnet åpner opp forenkles smittesporing og karanteneregler fra mandag. Målet er at vi skal nærme oss "En normal hverdag med økt beredskap", sier kommunen i pressemeldingen.

Kommunen sier at dette er positivt og betyr at vi nærmer oss en mer normal hverdag.

- Kun personer i samme husstand som smittede kan fra neste uke settes i karantene, og det vil stort sett gjelde de uvaksinerte. Nærkontakter utenfor husstanden vil bli oppfordret til å teste seg, for vi må fortsatt bremse smittespredning, sier kommunen videre.

Selbu kommune sier at de vil fornye råd og veiledning til innbyggerne på hjemmesiden når reglene endres. Nye muligheter for å teste seg etableres også, for at nesten alle skal slippe karantene.

- Vi forventer at mange vil teste seg framover, og vi vil veilede om dette når alt er klart. Vi skal fortsatt stå sammen om å hindre at smitten går fritt videre, sier kommunen.

Konkret informasjon til innbyggere som blir smittet og de som er nærkontakter, skal bli oppdatert på Selbu kommunes hjemmeside fra mandag.