NTB

– Norge har ikke råd til å gå glipp av talenter, gode ideer og nødvendig arbeidskraft. Mangfoldsprisen går til virksomheter som har forstått dette, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen ønsker å løfte frem de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, til inspirasjon for andre. Prisen er viktig fordi undersøkelser viser at mange innvandrere opplever diskriminering og forskjellsbehandling i arbeidslivet.

For å finne frem til de beste kandidatene til Mangfoldsprisen, er IMDi helt avhengige av at lokalsamfunnene selv spiller inn gode navn og historier.

– Så langt har vi veldig få kandidater fra Trøndelag, men vi er sikre på at det er mange offentlige og private virksomheter i regionen som er flinke til å ta i bruk innvandreres kompetanse på arbeidsplassen, sier Rieber-Mohn.

Fristen for å nominere aktuelle kandidater er 24. mai. Alle kan komme med forslag, og det spiller ingen rolle om virksomheten er stor eller liten, offentlig eller privat.

I fjor ble for eksempel Horg kjøkken på Lundamo kåret til regional vinner av Mangfoldsprisen. Horg kjøkken, som er tilknyttet Horg sykehjem, fikk prisen mye på grunn av prosjektet «Mersmak», der de har vært gode på å inkludere kvinner med innvandrerbakgrunn som ikke har utdanning eller god språkkompetanse.

I kategorien mellomstore og store bedrifter ble ISS Facility Services på Støren kåret til regional vinner. ISS Facility Services fikk prisen for bevisst arbeid med integrering god opplæring av alle ansatte.

– Kanskje kommer årets nasjonale vinner fra Trøndelag, sier Rieber-Mohn.

Kunnskapsminister Guri Melby mener et solid og stabilt fotfeste i arbeidslivet er en grunnleggende forutsetning for at mennesker med innvandrerbakgrunn skal ha alle muligheter for å lykkes i Norge.

– Dessverre er det vanskelig for mange innvandrere å komme inn i arbeidslivet. Jeg vet at det finnes virksomheter der ute som tenker annerledes, og som ansetter folk på tvers av bakgrunn, språk og nasjonalitet. Mangfoldsprisen går til ledere og ansatte som vet at det som gjør oss ulike, også gjør oss sterkere sammen, sier Melby.

IMDi leter etter virksomheter i to kategorier

Små virksomheter med opptil 19 ansatte, og mellomstore og store virksomheter med 20 eller flere ansatte. I tillegg til nasjonale vinnere skal det kåres regionale vinnere fra følgende regioner:

Region Nord: Troms og Finnmark, Nordland Region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Trøndelag Region Vest: Vestlandet, Rogaland Region Øst: Viken, Innlandet Region Sør: Agder, Telemark, Vestfold Region Oslo: Oslo

Påmelding og informasjon finner du på www.mangfoldsprisen.no.