- Vi har satt 17 721 første doser og 14 669 er ferdigvaksinerte. I uke 36 vaksinerer vi fortsatt personer over 18 år som har framskyndet 2.dosen sin, og setter 1.doser på dem som har utsatt timen sin tidligere, skriver Stjørdal kommune i en pressemelding.

De ber alle om å ha tålmodighet og forståelse hvis de ringer inn til koronatelefonen.

- Det er mye som skjer og travle dager, derfor kan det dessverre ta litt tid før dere kommer gjennom. Vi anbefaler å sjekke hjemmesiden stjordal.kommune.no først, da det ligger mye informasjon der, fortsetter de.

Vaksinering av ungdom

Kommunen starter vaksineringen av ungdommer i videregående skole og ungdomsskole i uke 37.

- Vi vaksinerer ungdommene på skolene de går på og følger vanlig praksis som annen skolevaksinering. Vi vaksinerer barna i 7.trinn som har fylt 12 år i uke 38, sier de i pressemeldingen.

Ungdommene vil motta informasjon/samtykkeskjema som sendes med hjem til foresatte samt at foresatte vil motta melding via Vigilo. Det er Pfizervaksinen som blir benyttet, det er en mRNA-vaksine som er godkjent ned til 12 år. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon opplyser kommunen.

- For ungdom 12-15 år (årskullene 2006 – 2009) anbefales én dose. Eldre ungdom anbefales to doser med 8-12 ukers intervall. To doser anbefales også til barn med alvorlig grunnsykdom og eventuelt til enkelte barn med annen tilleggsrisiko etter vurdering av lege. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose, skriver kommunen videre.