- På grunn av den store smittespredninga som nå skjer, er det svært viktig at befolkninga nå får den tredje dosen. Den tredje dosen vil beskytte mot smittespredning, men den vil også beskytte mot alvorlig sykdom. Det betyr at en fortsatt kan bli smitta og også litt syk, men en unngår kanskje den alvorlige sykdommen som covid kan gi.

Det sier Torill Slind Kjøsnes, tjenesteleder for helse, aktivitet og service i Selbu kommune.

Hun oppfordrer nå så sterkt hun kan alle som mangler vaksine om å bestille vaksinering en av de kommende vaksinedagene før årsskiftet.

- Allerede i morgen (torsdag) fortsetter vi i Menighetshuset, og vi tilbyr også vaksine onsdag 22. og onsdag 29. desember, sier hun. - I morgen kan alle over 50 år i Selbu få tredje dose dersom det har gått minst fire og en halv måned etter andre dose.

Møt opp!

- Ved vaksineringa kreves en del helsepersonell, og dette er personer som trekkes ut av sine ordinære jobber. I tillegg har vi frivillige fra Selbu sanitetsforening som bidrar ved vaksinering, og som vi er svært avhengige av for å kunne gi et godt tilbud. Vi er derfor avhengige av en effektiv bruk av personalet, slik at belastninga ikke blir større enn nødvendig.

- Av den grunn blir vaksinedosene lagt ut puljevis, slik at vi legger til nye tidspunkt når det nærmer seg fullbooket. Det betyr at befolkninga må sjekke flere ganger om ledig time, dersom det ser ut til å være fullbooket, sier Torill Slind Kjøsnes.

Hvem kan booke time?

Alle over 12 år som ikke har fått 1. dose. Alle over 16 år som ikke har fått 2. dose, dersom det har gått minimum 8 uker siden 1. dose for alder 16-18 år. For alle over 18 år må det være minimum 4 uker siden 1. dose.

Alle over 50 år som ikke har fått 3. dose. Her må det være minimum 4,5 måneder siden 2. dose.

Dessuten kan personer over 18 år med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp ved Covid-19 bestille time, for eksempel organtransplanterte, personer med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer, muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom, eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

I tillegg kan helsepersonell booke time for 3. dose, minimum 4,5 måneder etter 2. dose.

Travelt ved helsesenteret i Selbu før jul. Foto: Andreas Reitan

Time kan bookes via www.selbu.legekontor.no eller på telefon 73816825.