Den eneste gjenlevende fra kampene, snart 103 år gamle Eystein Røset, var hedersgjest da produsent Live Bonnevie hadde med seg filmen til Bell amfi i Selbu fredag ettermiddag. Hærsjefen, generalmajor Lars Sivert Lervik, var også til stede sammen med oberst John-Olav Fuglem og oberstløytnant Erling Nervik.

Nå er premieren på storfilmen utsatt, melder Nordisk Film. Likefult, under den private verdenspremieren, ble anledningen ettertrykkelig markert.

Erlend Lysø, som tjenestegjør i hæren i Nord-Norge var også kommet overraskende for å hedre sin oldefar. Også ordfører Ole Morten Balstad var blant de få utvalgte som fikk se førpremieren denne ettermiddagen.

– Når vi snakker sammen nå, vet vi ennå ikke når den utsatte premieren finner sted, sa Live Bonnevie til Nea Radio.

– Dette er en viktig film, og den forteller at kamphandlingene i Norge ikke bare var «gutta på skauen» og Max Manus. I to måneder var faktisk Narvik sentrum for verdenskrigen, og dette har dessverre vært underkommunisert i norsk krigshistorie, sa Bonnevie.

KAMPEN OM NARVIK skulle hatt verdenspremiere denne helga, men må vente ennå ei tid. - Uansett, dette er en viktig film, sier Live Bonnevie, produsent for filmen. Foto: Andreas Reitan

Nordisk Film besluttet fredag å utsette premieren på Kampen om Narvik.

– Vi berømmer kulturministeren for å innføre stimuleringsordningen igjen, som vil være av helt avgjørende betydning når filmen skal lanseres tidlig neste år, heter det i en uttalelse.

– Per nå er det likevel for mange usikkerheter, både vedrørende smittesituasjonen og stimuleringsordningens innretning, til at vi kan gjennomføre premieren som planlagt.

– Avgjørelsen om ny premieredato vil bli tatt i tett dialog med de norske kinoene og så snart vi får vite mer om detaljene i stimuleringsordningen, heter det videre fra Nordisk Film.

Storfilm: Kampene i Narvik føyer seg storslagent inn i rekken av filmer om den norske motstanden mot Hitlers herjinger. Foto: Nordisk Film
VETERANEN: Hærsjefen og veteranen ved den offisielle mottakelsen i Bell amfi før "før-verdenspremieren" av filmen. Foto: Andreas Reitan
OVERRASKELSEN: Erlend Lysø er oldebarn til Eystein Røset. Han tjenestegjør for tida i hæren i Nord-Norge og kom som en overraskelse til markeringa. Her sammen med sjefen, generalmajor Lars Sivert Lervik. Foto: Andreas Reitan
HÆRSTABEN stilte mannsterkt i Selbu. Fra venstre oberstløytnant Erling Nervik (med foreldre fra Selbu) og oberst John-Olav Fuglem (oppvokst i Selbu). Foto: Andreas Reitan
HEDERSGJEST: Eystein Røset blir 103 år i mellomjula. Han er den siste gjenlevende norske soldaten fra kampene i og rundt Narvik. Foto: Andreas Reitan

Intervjuene hører du i Nea Radio mandag.