Vindparken i Stokkfjellet i Selbu vil gi betydelige ringvirkninger for lokalt næringsliv. De åtte grunneierne i parkområdet som blir berørt er glade for konsesjonsvedtaket og ser fram til anleggsstart etter påske.

- Vi forstår at ikke alle liker det, men anser spesielt kritikken fra reindriftsnæringa som uberettiget, sier en av grunneierne, Kim Olsen Stokke.

https://nearadio.no/trondelag/nyheter/milliardinvestering-i-ny-vindkraft-i-trondelag/19.20815

https://nearadio.no/trondelag/stjordal-malvik/selbu-tydal/samisk/roros-holtalen/nyheter/dette-er-stort-for-trondelag/19.20817