Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Røros - Oslo.

Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som opererte FOT-ruta Røros - Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i det de kalte en "rekonstruksjonsprosess" med den følge at selskapet stanset sine flygninger.

Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

Mens den nye avtalen løper, vil departementet arbeide videre med en permanent FOT-ruteanskaffelse med varighet til 31. mars 2024, skriver Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.