I en uttalelse Tydal Arbeiderparti skriver lokalpartiet at de er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina og fordømmer Russlands illegale krigføring.

Uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet torsdag. Her heter det videre:

- Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for uskyldige mennesker i Ukraina.

- Nå må verdenssamfunnet og Norge stå opp for freden, og stå skulder ved skulder med det ukrainske folk. Vi må stille opp og vise solidaritet og medmenneskelighet. Situasjonen er prekær og vi må raskt få klarlagt hvor stor kapasitet Tydal har til å ta imot flyktninger og sørge for at vi tar vår del av ansvaret.

- Tydal Arbeiderparti er positive til å bosette ukrainske flyktninger i Tydal kommune og ber ordføreren ta initiativ til å opprette dialog mellom Tydal kommune og UDI for bosetting av ukrainske flyktninger i Tydal. Videre ber vi kommunedirektøren innen rimelig tid presenterer et estimat på kommunens kapasitet til å bosette flyktninger.

- Tydal Arbeiderparti har i dag overført 5000 kroner til Redd Barna og deres arbeid i Ukraina. Vi utfordrer videre Tydal kommune til å også å gi et bidrag til en humanitær organisasjon som hjelper det ukrainske folk, heter det i uttalelsen fra Tydal Arbeiderparti.