Hovedmålet til Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er å jobbe frem likeverdige helsetjenester til samisk befolkning gjennom kunnskapsformidling, prosjektarbeid, forskning og klinisk arbeid.

— Vi i sametingsrådet glade for nok en gang å kunne tildele midler til prosjektet. Det er høy og viktig kompetanse i dette teamet, og derfor er det viktig at Sametinget er med og støtter opp om dette, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Saemien healsoedåehkie består av helsepersonell som har bred erfaring fra helsevesenet, og som har kompetanse på samiske helsespørsmål. De har blant annet prioriteringer som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge. Samt prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading, og prosjekter som fremmer god helse i reindrifta

— Saemien healsoedåehkie belyser et bredt spekter av helseutfordringer blant den samiske befolkningen. Det tolkes som at behovet er stort for deres bistand, og derfor er det viktig at Sametinget kan være med på å tilrettelegge en videre fortsettelse, sier Myrnes Balto.

Tilskudd gis etter følgende prioritering: Prosjekter som utvikler kunnskap om samisk språk og kultur innenfor samisk helse, omsorg og barnevern.