Ved hjelp av en app digitaliseres nå alle flytårn i Norge. All dokumentasjonen flygelederne i tårnet trenger ligger nå i en iPad.

- Vi har sittet altfor lenge i et 1990-vakuum. Nå er vi klare til å heve blikket og se framover, sier Karl Erik Salmila, flygeleder i Avinor Air Navigation Services.

Hvert år sørger om lag 350 flygeledere for at det kan gjennomføres 50 millioner flyreiser ved 44 statlige flyplasser over hele Norge.

Flygeleder yrket er en meget krevende jobb hvor mengden informasjon hver flygeleder må ha oversikt over er enorm. For bare to år siden lå det meste fremdeles i permer. Da Salmila skulle lese seg opp i forbindelse med at han fikk jobb i tårnet på Oslo lufthavn, gikk han nesten i bakken.

- Kart, prosedyrer, regelverk og dokumentasjon lå spredt rundt på et stort antall kilder, og ingen hadde full oversikt over alt sammen. Mye var på papir, mens noe lå lagret i forskjellige databaser. Med så dårlig tilgjengelighet var det rett og slett ikke lagt til rette for at flygelederne skulle kunne gjøre en god jobb, sier han.

Svettet over lamineringsmaskinen

En flygeleder i tjeneste skal tilbringe all sin tid i tårnet, med blikket festet mot himmelen. Derfor måtte alt av aktuell informasjon og endringer i dokumentasjon skrives ut og henges opp på lett synlige steder, som i tårnheisen.

Etter å ha tilbragt utallige timer foran kopi- og lamineringsmaskinen i tårnbygningens administrasjonsdel, begynte Salmila å eksperimentere med å legge inn informasjon på iPad-er. I lengden viste det seg å være en uoverkommelig oppgave.

Parallelt med dette ble Snorre Andresen ansatt som direktør for tårntjenesten i daværende Avinor Flysikring. Han kom fra SAS, som de siste årene har innført en rekke digitaliseringstiltak, deriblant iPad-appen Electronic Flight Bag. På sin nye arbeidsplass reagerte den nye tårnsjefen på at papirmøllene fremdeles levde i beste velgående.

Andresen og Salmila kom i dialog, noe som førte til at Salmila fikk presentere sitt prosjekt for ledergruppen i selskapet. Omsider kom det grønt lys for å utvikle en ny digital plattform.

Sterk brukermedvirkning

I januar 2017 begynte en gruppe designere og utviklere fra Sopra Steria å jobbe sammen med flygeledere for å lage en flytårnapplikasjon. Etter fire hektiske måneder med behovskartlegging, programmering, synkronisering og testing ved tårntjenestene på Vigra, Kvernberget og Oslo, var den første versjonen av appen klar for utrulling.

- Design og brukermedvirkning er et nøkkelord her. Vi mener at det store innovasjonspotensialet ligger i å først forstå brukerne, og deretter anvende teknologi til å imøtekomme behovene. Derfor er det ekstra gøy å jobbe sammen med Avinor Air Navigation Services, som har skjønt viktigheten av dette, sier Kjetil Taraldlien, direktør forretningsutvikling i Sopra Steria.

Alle kilder på ett sted

I dag har alle norske flygeledere en egen iPad med tilgang til flytårnappen. Her ligger all informasjon tilgjengelig. Alt papir er fjernet og de administrative oppgavene er blitt digitalisert, ifølge prosjektleder Hans Christian Berg i Avinor Air Navigation Services.

- Vi har gått fra store mengder kilder til bare én. Det har gjort det mulig å endre på arbeidskulturen vår. Før lagde folk sine egne systemer for å finne fram. Nå har vi standardisert en rekke prosesser, og oppgave- og informasjonsflyten mellom tårn og administrasjon har blitt veldig mye bedre, sier han.

Berg forteller at stemningen hos flygelederne har gått fra forsiktig skepsis til sterk entusiasme i løpet av kort tid. Han forteller at appen har gitt en effektiviseringsgevinst på mange millioner kroner i form av redusert administrasjonstid siden den ble lansert for knappe to år siden.

Plukker raskt opp feil

- I tillegg har vi takket være appen redusert antall arbeidsstasjoner, noe som betyr at det går mindre penger til maskinvare, lisenser, drift og vedlikehold. Enda viktigere er det at vi nå alltid sitter med oppdatert informasjon, at det går raskere å plukke opp avvik i dokumentasjonen og at det er blitt enklere å følge prosedyrer fra -a til -å. Jeg er overbevist om at dette gir bedre flysikkerhet, sier han.

For tiden jobbes det med å etablere en funksjon for sjekklister i appen. Til sommeren skal også dokumentasjonen i forbindelse med opplæring av flygeledere heldigitaliseres og legges inn i appen.

- Gjennom et opplæringsløp gjøres det hundrevis av evalueringer per kandidat, som har blitt overført fra håndskrevne lapper og inn i Excel-skjemaer. Nå skal bedre dokumentasjon gjøre det enklere for instruktører og opplæringsansvarlige å tilrettelegge for god og effektiv opplæring, sier Berg.

Fredag ettermiddag hadde vi besøk i studio av lufthavnsjef og sjiefsflyveleder ved Røros lufthavn Gudbrand Rognes: