82 prosent av befolkningen over 60 år ønsker en gjennomgang av legemidlene sine hos apoteket. Det viser Helsepolitisk barometeret som legges frem i dag.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at om lag 76 000 hjemmeboende eldre over 65 år bruker minst 15 legemidler på resept i 2017. 570 000 eldre fikk fem eller flere legemidler i løpet av året.

– Regelmessige legemiddelgjennomganger er viktig for å redusere faren for uheldige legemiddelkombinasjoner og feilbruk. Legemidler er viktig ved behandling av alvorlige kroniske sykdommer, men kun når de brukes riktig. Forskning viser at minst 30 prosent av pasientene bruker legemidlene sine feil. Det er viktig med oppfølging og her kan apotekene spille en rolle, sier Per T. Lund, farmasøyt og administrerende direktør i Apotekforeningen.

En legemiddelgjennomgang er en systematisk metode for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og sikkerhet.

– I 2017 ble det gjort endringer i forskriften om legemiddelhåndtering. Den sier at alle sykehjemsbeboere på langtidsopphold har krav på at sykehjemslegen gjennomgår legemidlene ved ankomst og minst en gang i året. Det er fortsatt mange kommuner som ikke oppfyller dette kravet til legemiddelgjennomganger. Det bør iverksettes tiltak for å nå dette målet, sier Lund.

Vil slippe legebesøk

86 prosent av de spurte i Helsepolitisk barometer mener at på apoteket får de gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes. Den høye tilliten er trolig med på å forklare at 7 av 10 ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, slik at de slipper å oppsøke fastlegen for enkle plager.

– Apotekene tilbyr nå flere nye helsetjenester. Nå kan alle astma- og kolspasienter sjekke sin inhalasjonsteknikk gratis hos en farmasøyt, og pasienter som nettopp har startet opp med hjerte- og karmedisiner få gratis oppstartsveiledning på apoteket. I tillegg tilbyr mange apotek å sette influensavaksine uten timebestilling, avslutter Lund.

Alle resultater:

50 % søker informasjon på Google dersom de trenger enkle råd om helsen. 70 % ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester så de ikke må oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen. 58 % mener at på apoteket får de gode råd om helse og hvordan de skal ta vare på helsen sin. 86 % mener at på apoteket får de gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes. 76 % mener det er behov for at apoteket kan tilby legemiddelgjennomgang som en tjeneste for å hjelpe flere til riktig bruk av legemidler. Blant de over 60 år, er andelen 82 prosent.