- SpareBank 1 SMN skal ha is i magen, og vi vil strekke oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom koronakrisen. Nå setter vi ned renta og gjør boliglånet billigere. I tillegg gjør vi det enklere for de som har boliglån å søke om avdragsfrihet. Mange er allerede rammet av permitteringer på jobb, og mye tyder på at det dessverre kommer til å bli langt flere. Med avdragsfrihet blir det mindre krevende å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, sier konserndirektør Nelly Maske i SpareBank 1 SMN.

- Koronapandemien har utløst stor usikkerhet i markedet og gjort det dyrere å hente inn penger som vi igjen låner ut til våre kunder. Det ble litt billigere etter rentekuttet i Norges Bank sist fredag, og det kommer nå boliglånskundene til gode, sier Maske.

Halverer månedlige låneutgifter

Her er et regneeksempel på boliglån på tre millioner kroner med nedbetaling over 25 år, rente på 2,85 prosent og med avdragsfrihet. Da blir månedlig utgift redusert fra 14.000 kroner til 7000 kroner.

- SpareBank 1 SMN har iverksatt en rekke tiltak for å lette den nye, krevende hverdagen for folk og bedrifter. Det er viktig å være tilgjengelig for kundene også i en tid hvor smittespredning er den store trusselen. Vi har begrenset fysiske møter til det aller mest nødvendige, men sitter klar til å snakke med kundene på telefon og video. Vi anbefaler alle som nå er usikre om å ta kontakt med banken for å finne løsninger, sier Nelly Maske.

Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder. De som nå får renteendring, vil i løpet av neste uke få informasjon i nettbanken eller via brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.