Coronapandemien treffer hardest blant de eldste eldre. Lindrende omsorg er viktigere enn noen gang, og Pensjonistforbundet har derfor besluttet å gi en million kroner til stiftelsen Verdighetssenteret.

- Det er viktig for oss å kunne bidra i den situasjonen landet er i, sier forbundsleder Jan Davidsen. - Det er helt fantastisk å få disse pengene, sier konstituert daglig leder Silje B. Eikemo i Verdighetssenteret.

Covid-19 skal behandles på sykehjem

Verdighetsenteret utviklet i 2017 etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg, for å øke kompetansen til helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere m.m. i møte med alvorlig og akutt syke gamle. Forskning viser dessverre at helsepersonell ansatt i eldreomsorgen mangler den nødvendige kompetansen, noe som aktualiseres nå i forbindelse med coronapandemien, hvor Helsedirektoratet foreslår at sykehjemsbeboere som blir coronasyke skal behandles på sykehjem. Med ekstra midler fra Pensjonistforbundet vil Verdighetsenteret kunne tilby etterutdanningen i Nord-Norge, med en særlig satsing i Øst-Finnmark. - Vi har blant annet blitt kontaktet av Tromsø kommune, Alta kommune, Vadsø kommune, Nord-Troms Studiesenter, RKK Vesterålen og RKK Helgeland, som alle ønsker at utdanningen skal tilbys lokalt hos dem, sier Eikemo.

En verdig alderdom i hele landet

Stiftelsen Verdighetsenteret er et ledende nasjonalt kompetansesenter for spredning av kunnskap innen eldreomsorg, med spesielt fokus på akuttmedisin, palliasjon, demens, frivillighet og kultur. Stiftelsen tilbyr etterutdanning og kurs, jobber med tverrfaglig forskning og fagutvikling, rådgivning og veiledning. I tillegg sprer den kunnskap om vilkårene for en verdig alderdom og arbeider for å sikre sårbare gamle en verdig alderdom, uavhengig av sykdomstilstand og hvor de bor i landet.

Verdighetsenteret har opplevd en enorm pågang fra helsepersonell som ønsker å ta etterutdanningen de tilbyr. I løpet av tre år har over 400 ansatte gjennomført Akuttmedisinsk eldreomsorg. - Der hvor det er lange avstander til sykehus, stilles det ekstra store krav til denne typen kompetanse. Særlig i Finnmark er behovet stort. I dag tilbys utdanningen i Bergen, og når vi nå kan vi få til en filial i Finnmark, når vi ut til mange flere, sier Eikemo.